+86 15824187298
HANGZHOU CHUNWEI TRADE CO., LTD

Tính bền vững

Eco Textiles phân hủy tự nhiên theo thời gian. Nhưng hàng dệt tổng hợp cuối cùng trở thành chất thải hoặc độc tố có hại khi chúng bị thoái hóa. Rủi ro cao để xâm nhập vào nước, gây ô nhiễm không chỉ cá, thực vật, mà còn thậm chí đạt tới mức tiêu thụ của con người. Tuy nhiên, sợi sinh thái phát triển mà không có bất kỳ thuốc trừ sâu độc hại hoặc phân bón hóa học, mà có thể tránh các vấn đề môi trường khủng khiếp.

Hơn nữa, dòng thân thiện với môi trường của chúng tôi cho Tencel, Mdal và Cupro, hoạt động như tối thiểu gây hại cho môi trường như chúng ta biết làm thế nào để làm cho chúng khi thực hành từ thuốc nhuộm, in và kết thúc, vv
  • TEL:+86 15824187298
  • FAX:
  • EMAIL:pan@beaut4ecotex.com
  • ADDRESS:Tầng 4, số 4 SHANXIAN ROAD. XIACHENG DISTRICT, HANGZHOU